دکتر سلام: دانشمندان قرص را جایگزین تزریق انسولین می کنند.

به نقل از پایگاه خبری B.B.C: دانشمندان به دنبال جایگزینی برای تزریق روزانه انسولین برای بیماران دیابتی هستند.
بنابراین گزارش تیم پزشکی دانشگاه ملی Tsing hua توانستند دارویی تولید کنند که از طریق اسید معده قابل جذب و هضم است که تحقیقات برای دوز مصرف آن در بیماری دیابتی، ادامه دارد.
انسولین دارویی است که برای متوقف کردن رشد و میزان قند خون مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بدن بیماران دیابتی توانایی ساخت این ماده شیمیایی را به خودی خود ندارد.
این گزارش حاکیست: دارو های امروزی انسولین تنها از طریق تزریق  به بدن بیماران دیابتی مورد استفاده واقع می شوند زیرا اسید معده قدرت جذب و هضم این داروهای شیمیایی را دارا نیست بنابراین دانشمندان تایوانی درصدد برآمدند تا دارویی را جایگزین این تزریقات هر روزه کنند که قابل هضم در اسید معده باشد.