دکتر سلام:  به نقل از بی بی سی ، شرکت های بزرگ دارویی هزینه تولید یک داروی جدید را تا ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می کنند.
دو استاد دانشگاه در لندن موفق به ابداع روشی شده اند که بر اساس آن تولید داروهای جدیدی که درمقایسه با بهای داروهای مشابه شرکت های بزرگ داروسازی ،قیمت آن بسیار جزئی است، امکان پذیر می شود.

طبق این روش، داروهای موجود با تغییری که در ساخت مولکولی آنان داده می شود، از نظر تکنیکی به داروی جدیدی تبدیل می شوند و در نتیجه حق انحصار ۲۰ ساله ای که شرکت های بزرگ چند ملیتی دارویی درمورد فروش داروهای خودشان دارند، شامل این گونه داروها نمی شود.
در نتیجه با صرف هزینه جزئی می توان بیماری های عفونی میلیون ها نفر در کشورهای فقیر را درمان کرد.

سونیل شوناک، استاد بیماری های عفونی در Imperial College در لندن روش انقلابی جدید برای ساختن دارو را داروسازی مبتنی بر اصول اخلاقی، می خواند.

این روند می تواند به طور بالقوه انحصار شرکت های بزرگ داروسازی را تضعیف کرده و نه تنها موجب ورود داروهای ارزان به کشورهای فقیر شود بلکه عرضه آن در کشورهایی مانند بریتانیا را امکان پذیر ساخته و در نتیجه هزینه خدمات بهداشت رایگان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

پرفسور شوناک و همکارش پرفسور استیو بروچینی با یک شرکت داروسازی در هند تماس برقرار کرده اند که در نظر دارد با استفاده از متد جدید، دارویی برای مداوای بیماری هپاتیت C بسازد. البته مشروط بر اینکه آزمایشات بالینی آن موفقیت آمیز باشد.

نزدیک به ۱۷۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به بیماری هپاتیت C مبتلا هستند.

شرکت های چند ملیتی دارو سازی هزینه تحقیق و تهیه یک داروی جدید را رقمی در حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می کنند.

پرفسور شوناک و پرفسور بروچینی می گویند هزینه تهیه یک چنین دارویی با روش اختراعی آنان، تنها چند میلیون دلار نمام خواهد شد.

پرفسور شوناک می گوید صنعت داروسازی به ما قبولانده است که باید برای تهیه هر داروی جدید میلیاردها خرج شود و طبیعی است که متد ما برای تهیه دارو به قیمت ارزان، خطری برای شرکت های داروسازی خواهد بود.