داروی ضدسرطان چند شرکت در درمان سرطان پوست تاثیری ندارد…

شرکتهای تولید داروی “bay” و “AG only” اعلام کردند که داروی ضد سرطان این شرکت ها در مورد درمان سرطان پوست کاربرد ندارد.

به نقل از پایگاه خبری سانفرانسیسکو تایمز، این شرکت ها، این دارو را در شیمی درمانی در فاز ۳ آزمایش بر روی بیماران مبتلا به سرطان پوست ملانومای پیشرفته بررسی کردند.
بنابراین گزارش: یکسال قبل این دارو در تاثیر مثبت در درمان تمامی سرطان ها به ثبت رسیده بود. اما هم اکنون با توجه به نتایج جدید، قابلیت های این دارو مورد تردید قرار گرفته است.
یادآور می شود: مطالعات این دو شرکت بر روی اثرات این دارو بر روی سرطان پوست که از سخت ترین سرطان هاست، ادامه دارد.