تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چگونه مضرب های عدد ۷ را تعیین کنیم؟

برای اینکه بفهمیم یک عدد مضربی از ۷ است یا نه ، رقم آخر را ۲ برابر کنید ، سپس عدد به دست آمده را از ارقام باقی مانده کم کنید . اگر به عددی رسیدید که بر ۷ بخش پذیر است ، می توان نتیجه گرفت که عدد اصلی بر ۷ بخش پذیر است . حال اگر ندانیم که عدد به دست آمده بر ۷ بخش پذیر است یا نه می توانیم همین کار را دوباره انجام دهیم .

مثلا عدد ۶۱۶ را در نظر بگیرید برای اینکه بخش پذیری آن را بر ۷ امتحان کنیم رقم آخر آن را ۲ برابر کنید(۱۲=۶*۲)،سپس جواب را از ارقام باقیمانده کم کنید (۴۹=۱۲– ۶۱). چون ۴۹ بر ۷ بخش پذیر است ۶۱۶ هم بر ۷ بخش پذیر می شود.

این روش برای اعداد کوچک خیلی خوب کار می کند اما برای اعداد بزرگتر ، به اندازه کافی پیچیده می شود ، به طوری که تقریبا به اندازه ی خود عملیات تقسیم بر ۷ وقت گیر است.

در طول سالها افراد مختلف یک دو جین از این دست الگوریتم ها را ابداع کرده اند. آخرین روش بدست آمده متعلق به Gustavo Gerald Toja Frachi از دانشگاه سائو پائولو برزیل است.

 

روش ابتکاری Toja به این صورت عمل می کند:

 • عدد زیر که مضربی از ۷ است را در نظر بگیرید
  ۶،۰۴۹،۳۴۴
 • از سمت راست عدد را به جفت هایی از ارقام تقسیم کنید.
  ۴۴_۹۳_۰۴_۶
 • حال تفاوت بین هر جفت از اعداد با نزدیکترین مضرب ۷ بالایی یا پایینی آن ، را حساب کنید. با جفت اول شروع کنید . برای اولین جفت مضرب ۷ پایینی را به کار ببرید، برای عدد دوم از مضرب ۷ بالایی و برای سومی از مضرب ۷ پایینی استفاده کنید و به همین طریق ادامه دهید تا جفت ها تمام شود.
  ۴۴ – ۴۲ = ۲ ;   ۹۸ – ۹۳ = ۵ ;  ۰۴ – ۰ = ۴ ;   ۷ – ۶ = ۱
 • ارقام به دست آمده را به ترتیبی که محاسبه کردیم (یعنی از جفت های راست به چپ) روی کاغذ بنویسید .
  ۲۵۴۱
 • برای ارقام ۲۵۴۱هم این رویه را تکرار کنید .
  ۲۵ ۴۱
  ۴۱ – ۳۵ = ۶; ۲۸ – ۲۵ = ۳
  ۶۳
 • آخرین جفت ،۶۳، مضربی از ۷ است .

مشابه

 • مضرب عدد۷
 • مضرب طبیعی عدد ۷
 • مضرب های زوج ۷
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.