پزشک ممکن است یک یا چند داروی مختلف را برای شما تجویز کند . برای شما ممکن است آنتی اسید تجویز کند یا دارویی که اسید معده را کاهش دهد یا مشتقاتی از لیکوریک ها باشد . در صورتی که علائم زخم گوارشی از نوع فشار باشدفپزشک معالج شما اغلب داروی ترانکولیزر را پیشنهاد می کند
آنتی اسید،اسید معده را به شکل طبیعی برگشت می دهد،در نتیجه درد تان را تسکین خواهد داد .متاسفانه،حضور آنتی اسید در معده باعث تحریک سلولهای دیواره معده شده اسید را تر شح می کند . بنا براین خلاصی از آن ،ممکن است خلاصی موقتی از درد باشد . انتی اسید در مداوای زخم گوارشی تنفسی ندارد .
(الف)داروهایی که تولید اسید را کاهش می دهد .
این گروه شامل داروهای زیر هستند:
Atropine (Antrocol.Atrohist.LA,Donnagel.Donnatal),belladonna(Belladenal).
Dicyclomine (Bentyl)Propentheline (Pro-Banthine),scopohamina(Donnagel-PG).
این فرآورده های حاوی داروهای آنتی لولیترجیک،با تحریک عصب معده ،برروی آنتا ثیر می گذارد . اغلب اثر های جانبی مکرر آنها با اثر های سایر قسمتهای دستاه عصبی ارتباط دارد و علائمی مانند تارشدن چشم،خشکی دهان،تند شدن ضربان قلب،نگه داری ادرار و یبوست را نشان می دهد . آنها نبایداز جانب کسانی که از آب سیاه(کوری تدریجی)یا مرض قلبی رنج می برند مصرف شود .
(ب)H2 blockers
این گروه شامل داروهای زیر است:
Cimetidine (Tagamet),Famotidine (Pepcid),ranitidine (Zantac).
آنها انتی هیستامین ها هستند . اگر چه اثر هایشان از آن دسته مشخص نیست،آنها مانع تولید اسید در معده و شفابخشی سرطان را تامین می کنند  .واکنشهای معکوس آنها شامل اسهال،دردهای عضلانی،سر گیجه .وبه طور اتفاقی بزرگ شدن پستان و جوشهای پوستی است .