تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درخت زیتون چند ساله میوه میدهد؟

درخت زیتون بعد از ۴ سال شروع به شکوفه دادن می کند. برداشت اول میوه زیتون را بعد از ۱۵ سال می توان انتظار داشت.

مشابه

  • درخت زیتون در چند سالگی میوه می دهد
  • درخت زیتون چند ساله میوه میدهد
  • درخت زیتون بعد از چند سال میوه میدهد
  • درخت زیتون بعداز چند سال باری دهد و چگونه
  • درخت زیتون چندوقت بعدازکاشتن میوه میدهد
  • درخت زیتون بعد از چند سال بار میدهد
  • درخت زیتون درچند سال میوه می دهد؟
  • میوه دهی زیتون
  • درخت زیتون چن ساله ثمر میده
  • درخت زیتون چند سال بعداز کاشت میوه می دهد
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.