تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درخت زیتون چند ساله میوه میدهد؟

درخت زیتون بعد از ۴ سال شروع به شکوفه دادن می کند. برداشت اول میوه زیتون را بعد از ۱۵ سال می توان انتظار داشت.

مشابه

  • درخت زیتون در چند سالگی میوه می دهد
  • درخت زیتون چند ساله میوه میدهد
  • چرا درخت زیتون میوه نمی دهد
  • درخت زیتون بعد از چند سال بار میدهد
  • درختان میوه در چند سالگی میوه میدهند
  • درخت زیتون
  • درخت زیتون بعد از چند سال گل میدهد
  • درخت چند ساله میوه میدهد
  • درخت زیتون چند ساله به بار مینشیند
  • درخت زیتون چند ساله میوه می دهد
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.