دومین جلسه مشاوره انجمن ام. اس استان قم با حضور بیماران و پزشکان متخصص مغز و اعصاب در مرکز بهداشت استان قم برگزار شد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه به تشریح داروهای مورد استفاده بیماران و حوادث ناشی از آنها و مزایا و معایب آن پرداخت و گفت: این داروها حداکثر بر روی ۴۰ درصد بیماران موثر بوده است.

شمس الدین حجازی به تاثیر داروی اونکس و آخرین تحقیقات در مورد این دارو اشاره و ابراز عقیده کرد: این دارو حداکثر تا ۵ سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات انجام شده ثابت کرده است، پس از این مدت آنتی بادی علیه این دارو در بدن بیمار ایجاد و باعث مقاومت بدن و عدم پاسخ دهی بیمار به دارو خواهد شد.

پزشک معتمد انجمن ام.اس. قم به ساخت داروی سینووکس در کشور اشاره کرد و گفت: این دارو شبیه اونکس بوده و از مزایای آن جلوگیری از خروج ارز از کشور و صرفه جویی اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: این دارو نه تنها عوارض بیشتری نسبت به نوع خارجی آن ندارد، بلکه تهیه آن با توجه به تولیدات داخلی برای بیماران در آینده آسانتر خواهد بود.

عضوهیات امنای انجمن ام. اس قم، استرس را از عوامل مهم در پیشرفت بیماری دانست و گفت: بیمارانی که داروی آنها با تجویز پزشک قطع می شود، بیماریشان پیشرفت نمی کند اما استرس ناشی از قطع دارو علائم بیماری را تشدید کرده و این توهم را به وجود می آورد که قطع دارو سبب افزایش علائم بیماری شده است.