شماری از پژوهشگران کانادایی می‌گویند به نظر می‌رسد یک دلیل مرگ افرادی که به دلیل مصرف ماده مخدر “اکستسی” جان خود را از دست می‌دهند، پرکاری تیرویید فرد مصرف‌کننده باشد.
به گزارش سرویس خبرهای بهداشتی رویترز، مرگ بر اثر مصرف اکستسی یا “متیل اندیوکسی متامفتامین ‪ “MDMA‬در مورد تمامی استعمال‌کنندگان این ماده صدق نمی‌کند و هنوز دقیقا روشن نیست که چرا برخی از این افراد در مقابل آثار زیانبار این ماده شدیدتر از دیگران واکنش نشان می‌دهند.

دکتر “استفن کیش” از دانشگاه تورونتو و مرکز مطالعه اعتیاد و بهداشت روانی و همکارانش در این تحقیق گفتند در مطالعات خود دریافته‌اند نسبت به تعداد زیاد استعمال‌کنندگان این ماده مخدر، میزان مرگ‌ومیرهای ناشی از مصرف اکستسی، که دمای بدن را به شدت بالا می‌برد، چندان زیاد نیست.

در تازه‌ترین شماریه مجله “علوم پزشکی قانونی”، گروه پژوهشگران به رهبری دکتر “کیش” ، مرگ یک زن ‪ ۲۴‬ساله را تشریح کرد که بعد از استعمال اکستسی دچار افزایش مرگبار دمای بدن شد که با مشکلات پیچیده‌ای برای ارگانهای بدن او همراه بود.

در نمونه خونی که سه تا چهار ساعت پس از مصرف اکستسی از این زن گرفته شد، فقط اثار اکستسی و متامفتامین به چشم می‌خورد.

به نوشته این محققان، هرچند رابطه علت و معلولی میان مصرف اکستسی و مرگ این زن ثابت نشد، زیرا هورمون تیرویید یکی از موثرترین عوامل تنظیم دمای بدن است، اما به نظر آنان پرکاری تیرویید او را در وضعیتی قرار داد که افزایش شدید دمای بدن ناشی از اکستسی به مرگ او منجر شد.

این موضوع، تحقیقاتی را که اخیرا در مورد موشها انجام شده بود تایید می‌کند. در این تحقیق مشاهده شده بود دمای بدن موشهایی که دچار پرکاری مزمن تیرویید هستند، در مقایسه با موشهای عادی بسیار بالاتر است و در صورت قرار گرفتن در معرض اکستسی شمار بیشتری از آنان می‌میرند.