شیوع تفکر ارجحیت داروهای خارجی بر داخلی، ضمن ایجاد لطمه های اقتصادی بر سیستم دارویی کشور، سلامت افراد را نیز به مخاطره می‌اندازد.

دکتر هاشمیان، متخصص داروسازی بالینی به باشگاه خبرنگاران گفت: بسیاری از داروهای داخلی، کیفیت مناسبتری نسبت به داروهای خارجی داشته و این تصور که هر داروی خارجی از نمونه ایرانی آن موثرتر است، تفکری اشتباه اما رایج است.
وی ادامه داد: تنها داروهای خارجی که محصول شرکت‌های دارویی معتبر هستند، از طریق کانال‌های رسمی و با مجوز وزارت بهداشت توزیع می‌شوند.
دکتر هاشمیان تصریح کرد: برخی از داروهای خارجی، داروهایی فاقد اعتبار و از شرکت‌های دارویی غیر معتبر هستند که مصرف آنها باعث تهدید سلامت افراد می‌شود.