با چه علائمی می توانیم به وجود شپش در سر مشکوک شویم این عارضه با چه نشانه هایی خود را بروز می دهد و بهترین راههای درمانی در این زمینه کدامند؟توصیه متخصصین پوست و مو در این باره چیست؟