طبق یک مطالعه، دارویی که برای از بین بردن لخته‌های خون به قربانیان حمله قلبی یا سکته مغزی داده می‌شود، می‌تواند به درمان سرمازدگی‌های شدید و کاهش خطر قطع عضو کمک کند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاری رویترز از واشنگتن، نویسندگان این مطالعه که در مجله “آرشیوهای جراحی” منتشر شده است، می‌گویند در حالی که در ‪ ۲۵‬سال گذشته درمان برای دیگر موارد مراقبت‌های حیاتی بطور چشمگیری پیشرفت کرده است ، اما معالجه سرمازدگی تغییر چندانی نکرده است.

آنها نوشتند، امروزه درمان سنتی شامل گرم کردن بافت، انتظار طولانی و همراه با مراقبت و اغلب قطع عضو با تاخیر است.

محققان نوشتند، درحالی که پیشرفت‌های چشمگیری در کیفیت درمانی موارد دیگر از جمله سوختگی‌ها، تروما و مراقبت‌های حیاتی صورت گرفته است اما این گفته قدیمی “سرمازدگی در زمستان و قطع عضو در تابستان” امروزه همچنان به قوت خود باقی است.

محققان دانشگاه یوتا در “سالت لیک سیتی” استفاده از عامل از بین برنده لخته خون به نام “‪ “tPA‬را در شش بیمار که در طی سالهای ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۶‬به سرمازدگی شدید مبتلا شده بودند، مطالعه کردند.

این شش نفر که جریان خون غیرعادی داشتند، ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از بروز آسیب ‪ TPA‬دریافت کردند.

در این مطالعه این افراد با ‪ ۲۵‬قربانی دیگر که در فواصل سال‌های ‪۱۹۹۵‬ تا ‪ ۲۰۰۶‬دچار سرمازدگی شده و تحت این درمان قرار نگرفتند مقایسه شدند.

در این مطالعه دیده شد، شش بیمار که داروی ‪ tPA‬دریافت کردند از ‪۵۹‬ انگشت دست یا پا آنها که دچار سرمازدگی شده بود ‪ ۶‬انگشت (‪ ۱۰‬درصد) قطع شد. درحالی که گروهی که تحت این درمان قرار نگرفته بودند ‪ ۹۷‬انگشت از ‪۲۳۴‬ انگشت یخ زده خود (‪ ۴۱‬درصد) را از دست دادند.

آنها نوشتند، حفظ اعضای بدن بیماران که عملکرد بیمار را به حداکثر می‌رساند احتمالا مهمترین مزیت استفاده از ‪ tPA‬در حوادث سرمازدگی است.