دیگر اخبار

پرستاری از سالمند و کودک تخصص ماست

پرستاری از سالمند و کودک تخصص ماست

  خانواده‌های پرمشغله‌ی امروزی همواره از کمبود وقت و گذراندن اوقات طولانی در ترافیک های سنگین رنج می‌برند. از طرفی دیگر حضور سالمندان تنها در خانه همیشه موجب اضطراب و تشویش در سایر اعضای خانواده خواهد بود. افراد ممکن است نیاز داشته باشند تا در جلسه‌ی مهم کاری یا مسافرت های کاری شرکت کنند اما به این خاطر که بایستی مراقب افراد سالمند خانه باشند، از کار و زندگی خود عقب بمانند. این جاست که اهمیت پرستار سالمند بر همگان هویدا می‌شود. ...

ادامه مطلب

The resource cannot be found. The resource cannot be found. Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.  Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly. Requested URL: /news/ID/134981/برگزاری-نمایشگاه-صنایعدستی-در-سردشت Version...

ادامه مطلب

استان : آذربایجان غربی

استان : آذربایجان غربی

استان آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه حدود ۴۳۶۶۰ كيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان كه در شمال غرب ايران واقع شده ۲/۶۵ درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. استان آذربايجان غربي از طرف شمال و شمال شرق با جمهوري آذربايجان و ارمنستان، از غرب با كشورهاي تركيه و عراق، از جنوب با استان كردستان و از شرق با استان آذربايجان شرقي و زنجان همسايه است. بر اساس آخرين آمار تقسيمات كشوري اين استان داراي ۱۲ شهرستان، ۲۸بخش، ۱۴ شهر، ۱۰۳ دهس...

ادامه مطلب