هیچ مجوزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب صادر نشده است

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در پی
انتشار فراخوان هایی مبنی بر برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت
فیزیکی و مجازی، به اطلاع جامعه نشر کشور می رساند طی استعلام به
عمل آمده از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، تاکنون هیچ مجوزی درباره
برگزاری نمایشگاه کتاب اعم از فیزیکی یا مجازی در سال جاری صادر
نشده است.

شایسته است ناشران محترم در مواجهه با فراخوان های منتشر شده در
فضای مجازی و سایر رسانه ها جانب احتیاط را رعایت کنند.

این موسسه افزوده است: بدیهی است چنانچه مجوزی از سوی معاونت امور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به عنوان تنها مرجع صدور مجوز
برگزاری نمایشگاه کتاب در کشور) صادر شود، مراتب به نحو مقتضی از
طریق سایت رسمی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.