سند جامع علمی کشور بازنگری می‌شود

به گزارش ایرنا از خانه ملت، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی پس از
نشست روز سه‌شنبه در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار
داشت: این نخستین نشستی بود که با نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس
یازدهم برگزار شد و نشست سازنده‌ای بود که بیشتر به ظرفیت‌های
شورای علم و فناوری پرداخته شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ۳۶ سالی که شورای
عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده، شأن تأسیسی در بسیاری از زمینه‌های
علم و فناوری داشته است به طوریکه بیش از ۱۲۰ نهاد تأسیسی و
اساسنامه مصوب به تصویب رسیده و از این طریق ظرفیت آموزش عالی
کشور این مصوبات ارتقا پیدا کرده است.

سند جامع علمی کشور بر اساس تغییر اولویت‌ها مورد بازنگری
قرار می‌گیرد

عاملی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین نقش مهمی در رابطه
با اسناد مهم مانند سند نقشه جامع علمی کشور ایفا کرده و در حال
حاضر ۲۲۴ برنامه اقدام در این رابطه دارد که دو سوم آن در راهبری
مسیر علمی کشور اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه داریم سند نقشه جامع علمی کشور با
توجه به تغییر اولویت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مسیری جدیدی
برای آن در نظر گرفته شود.

سند تحول آموزش و پرورش در حال شاخص سازی برای ارزیابی
است

عاملی یادآور شد: همچنین در نشست امروز درباره سند تحول آموزش و
پرورش بحث شد که این سند مسیر شاخص‌سازی را طی کند تا ما بعد از ۹
سال این سوال را مطرح نکنیم که این سند چند درصد محقق شده است و
همچنین بتوانیم ارزیابی داشته باشیم که چقدر از این سند پیش رفته
است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات مشترکی با
مجلس دارد که لازم است در این زمینه همکاری لازم را با مجلس داشته
باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: از مهمترین این موضوعات
مساله کنکور و سهمیه‌های دانشگاه‌ها و طرح جمعیت و تعالی خانواده
است که این موضوعات یک بعد سیاست‌گذاری و یک بعد قانونگذاری
دارد که در این زمینه مقرر شد کمیته‌ مشترکی میان کمیسیون‌های
مختلف مجلس و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود تا در
این موضوعات یک ساز وکار نهادی داشته باشیم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.