کتاب مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در تامین اجتماعی

به گزارش سایت «تاریخ ما»، این  کتاب در ٦ فصل توسط انتشارات علمی فرهنگی ( از شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی) منتشر شده است.

در فصل اول به کلیات اقتصاد مقاومتی، چیستی و چرایی پرداخته شده است و در این فصل شاخص های مهم اقتصادی، بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد ایران، خصوصیات اقتصادی ایران و مفهوم اقتصاد مقاومتی تشریح شده است.

در فصل دوم با محوریت بررسی نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی، به نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در مقاوم سازی درآمد و رفاه اجتماعی از طریق سازمان تامین اجتماعی، مقاوم سازی سازمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی و مقاوم سازی کلان کشور در برابر شوک ها و نابسامانی ها اشاره شده است.

در فصل سوم که به موضوع تجارب جهانی در حوزه تامین اجتماعی در مواجهه با شوک ها و بحران های اقتصادی پرداخته شده عناوین مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی، بررسی تجارب کشورها در زمینه استفاده از ابزار تامین اجتماعی در زمان بحران، بررسی تجارب برخی از کشورهای آمریکای لاتین(شیلی، آرژانتین و اروگوئه) در مواجهه با بحران،  بررسی تجارب برخی  از کشورهای اروپایی و آمریکایی در مواجهه با بحران، بررسی تجربه یونان در مواجهه با بحران، بررسی تجربه کره جنوبی در مواجهه با بحران، بررسی تجربه اسپانیا در مواجهه با بحران، بررسی تجربه اندونزی در مواجهه با بحران، بررسی تجربه روسیه در مواجهه با بحران و جمع بندی و نتیجه گیری دیده می شود.

در فصل چهارم با عنوان گزارش عملکرد و تحلیل وضع موجود در سازمان تامین اجتماعی، معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در کشور، بررسی و تحلیل عملکردی، بخش بیمه ای، حوزه درمان ، حوزه سرمایه گذاری، منابع و مصارف کلان سازمان، چالش ها و مشکلات پیش روی سازمان و نتیجه گیری آمده است.

در فصل پنجم این کتاب به مقاوم سازی سازمان تامین اجتماعی(مدیریت ریسک در سازمان تامین اجتماعی) به صورت مفصل پرداخته شده و می توان موضوعات روش شناسی( تعریف اقتصاد مقاومتی و نمود آن در سازمان تامین اجتماعی، تعریف اقتصاد مقاومتی، تعریف اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی و مدل اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی)، فرایند مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، تجزیه و تحلیل ریسک، انتخاب تکنیک های مناسب مدیریت ریسک، مرحله اجرا، ریسک های سازمان تامین اجتماعی در سطوح عملیاتی و نحوه استخراج ریسک های سازمانی و تعیین اولویت آن ها را مطالعه کرد.

در فصل آخر این کتاب، پروژه های سازمان تامین اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و می توان پروژه های سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصاد مقاومتی به تفکیک ملی و سازمانی، پروژه های اقتصاد مقاومتی سازمان تامین اجتماعی بر حسب معاونت های اجرایی، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه بیمه ای، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه درمان، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه اقتصادی و برنامه ریزی، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه اداری مالی، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه حقوقی و امور مجلس، پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه فرهنگی و اجتماعی و پروژه های اقتصاد مقاومتی حوزه امور استان ها را ملاحظه کرد.

تازه ترین اخبار میراث فرهنگی ایران و جهان را در تاریخ ما دنبال کنید.
برچیده از سایت مهر

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.