چرا یونانیان خدایان زیادی را می پرستیدند؟

چرا یونانیان خدایان زیادی را می پرستیدند؟
همانطور که میدانید در یونان باستان خدایان متعددی وجود داشت که مورد احترام بودند. شما درباره خدایان یونان باستان چه میدانید؟ چرا یونانیان خدایان زیادی را می پرستیدند؟با تاریخ ما همراه باشید..

 

منشا دین در یونان

حتما میدانید که ریشه های اساطیر یونانی به دین و فرهنگ مردم  بین النهرین باستان در جزیره کرت باز می گردد. این دو فرهنگ تاکید زیادی بر روح طبیعت و قدرت جادویی اشیاء خاص داشت. در طول تاریخ، افسانه ها و داستان های آنها، اساس دین یونانیان باستان را شکل داد. امروزه اساطیر صرفا داستانی بیش نیستند ولی برای یونانی ها محور جامعه از نظر مذهب و تحصیل به شمار می رود.


تجلیات طبیعت در یونان

مردم یونان باستان برای خود چندین خدا و الهه ساختند تا شاید بتوانند محیط پیرامون خود را بهتر درک کنند. آنها برای تجلیات طبیعت مثل خورشید، طوفان، آتش، آب و گذر زمان خدا ساختند. در افسانه ها برا هر یک از اجزای طبیعت خدایی وجود دارد. به طور مثال زلزله در نتیجه خشم پوسایدون (خدای دریا) بود ، و تغییر فصل نتیجه رفتن پرسفون (دختر زاوش و ملکه جهان مردگان) به زیر زمین به مدت شش ماه بود. دختر آپولو هم مسئول ۱۲ ساعت روز بود!


روایات مختلف در مناطق مختلف یونان

از آنجایی که یونانیان یک منبع مکتوب مثل کتاب مقدس انجیل ندارند، اطلاعات مربوط به خدایان و الهه های های یونانی نسل به نسل، دهان به دهان در سراسر کشور  منتقل شده است. افسانه هایی که امروزه می شنویم،  بخشی از دین و مذهب آنها بوده است. بازگویی داستان ها در هر منطقه متفاوت بود، یکی از دلایل تفاوت مذهب در سراسر کشور می باشد _افسانه و واقعیت با هم ترکیب شده! هر شهر خود را وقف یکی از خدایان کرده و اعتقادات متفاوتی دارند. به طور مثال، شهر دلفی یک مکان مقدس متعلق به آپولو، خدای خورشید و زمان بود.


برای هر مشکل، یک خدا در یونان باستان

خدایان یونانی مشابه انسان ها بودند و عواطف مشابه با انسان ها داشتند. به هر حال اعتقادات یونانیان تاکید زیادی روی ضعف های انسان داشت و آن را در مقابل قدرت الهی خدایان قرار می داد. آنها بر این باور بودند که خدایان در مواقع نیاز پیدایشان می شود و تقدیر و سرنوشت را رقم می زنند. خدایان همه جنبه های زندگی آنها را تحت کنترل داشتند. بر اساس افسانه ها برای هر شرایطی که انسان به آن دچار می شد، یک خدا وجود داشت. به طور مثال آسکلپیوس (خدای طب) پسر آپولو بود که برای مشکلات درمانی به مردم کمک می کرد.

مردم هر بار که چیزی نیاز داشتند، یک خدای خاص را می پرستیدند. زنان خوشبختی را از هستیا می خواستند در حالی که ماهی گیران و دریانوردان سفر امن را از پوسایدون طلب می کنند.


قهرمانان و تبهکاران در یونان باستان

قهرمانان بخش مهمی از افسانه ها و دین یونانیان می باشند _ آنها فرزاندان خدایان و انسان ها بودند و پلی بین این دو.. قهرمانانی مثل هرکول و تسئوس شخصیت هایی ایده آل بودند. بهرحال افسانه ها دارای موجودات ترسناک و قوی هم بوده مثل : قنطورس، پهلوان یک چشم، مینیاتور و غیره.. از آنجایی که هر خدا و موجودات نشانگر یکی از ویژگی های طبیعت یا بشر بود، نقش مهمی در اساطیر یونانی ایفا می کردند. برای مثال قنطورس نماد هرج و مرج و بی منطقی بود_نیمی انسان و نیم دیگرش اسب بود که خود نمایانگر بی نظمی ست.

منبع ancientfacts
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن