مذاهب عمده چین

دین بودا

حدود قرن یکم میلادی به چین راه یافت و از قرن چهارم بطور گسترده در این کشور توسعه یافت و تدریجا به تاثیرگذارترین مذهب چین مبدل شد . دین بودا در چین از لحاظ خانواده دین بودای شعبه زبان هان ؛ دین بودای تبتی و و مذهب بودای ” بالی” تقسیم می شود . راهبان بودائیست در چین جمعا ۲۰۰هزار نفرند . اکنون در چین بیش از ۱۳۰۰ معبد و ۳۳مدرسه بودائیسم وجود دارد و حدود ۵۰ نوع نشریات مربوط به دین بودا به چاپ می رسد . مذهب بودای تبتی که فرقه ای از دین بودا است بطور عمده د رمناطق خودمختار تبت؛ مغولستان داخلی و استان “چین های” رواج دارد . ملیتهای تبت ؛ مغول، یوگو ؛ من با ؛ لو با و تو معمولا به مذهب بودای تبتی اعتقاد دارند و شمارش پیروان این مذهب حدود ۷ میلیون نفر است . مذهب بودای زبان ” بالی” بطور عمده در ایالتهای خودمختارسی شیوان با نا” و ” ده هون ” ملیت های ” دای ” و ” جین بو ” استان یون نان واقع در جنوب غربی چین رواج دارد . اکثر مردم ملیتهای ” دای ” ، ” بولان” ، “آچان” ؛ ووای ” جمعا حدود یک میلیون تن به این فرقه دین بودا معتقدند . پیروان دین بودا به زبان هان همانند این ملیت اصلی چین در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند .

مطالب خواندنی:

تائویسم

تائوییسم مذهب اصیل چین است و بیش از ۱۸۰۰سال تاریخ دارد ؛ این مذهب از قرن دوم میلاد پابه عرصه گذاشت . تائویسم بر پایه اعتقادات باستانی یعنی پرستش طبیعیت و نیاکان توسعه یافته و در تاریخ شاخه های زیادی داشت و نهایتا به دو فرقه ” چیوان جنو ” جن ای ” تقسیم شد . این دین در میان ملیت هان تاثیرگذار است . اما به دلیل فقدان مراسم و تشریفات جدی برای مشارکت در این دین ، دستیابی به آمار دقیق شمار پیروان این مذهب سخت است . چین دارای حدود ۱۵۰۰معبد و ۲۵هزار روحانی اعم از زن و مرد تائوییست است .

دین اسلام

دین اسلام از قرن هفتم میلادی به چین راه یافت . اکثر مطالق مردم اقلیتهای ملی هوی ؛ ایغور ؛ تاتار ؛ قرقیز؛ قزاق؛ ازبک ؛ دونگ شیان ؛ سالا و بائو آن که از ۱۸میلیون نفر جمعیت دارند به دین اسلام اعتقاد دارند . اکثر مسلمانان چین در مناطق خودمختار ایغور سین جیانگ ، هوی نینگ شیا و استانهای گان سو ؛ چین های و یونن زندگی می کنند ؛ در استانها و شهرهای دیگر نیز مسلمانان پراکنده اند . اکنون در سراسر چین بیش از ۳۰هزار مسجد و ۴۰هزار روحانی ( آخوند و امام ) وجود دارند .

دین کاتولیک

دین کاتولیک چین از قرن هفتم میلادی چندین بار در چین راه یافت و پس از جنگ تریاک در سال۱۸۴۰ بطور گسترده رواج یافت . اکنون انجمن دین کاتولیک چین دارای یک صد ناحیه مذهبی ؛ حدود ۵ میلیون پیرو و ۵هزار کلیسا و سالن مذهبی ؛ ۱۲ دانشکده الهیات است . در بیش از ۲۰ سال گذشته انجمن دین کاتولیک چین ۱۵۰۰روحانی جوان را آموزش داده و بیش از یکصد روحانی به خارج از کشور برای تحصیل اعزام کرده است . از سوی دیگر این انجمن دارای سه هزار راهبه جوان و بیش از ۲۰۰ راحبه با سابقه است ؛ در چین هر سال بیش از ۵۰هزار نفر تعمید می گیرند و جمعا بیش از سه میلیون جلد انجیل به چاپ و نشر رسیده است .

دین مسیح

دین مسیح در اوائل قرن ۱۹میلاد وارد چین شده و پس از جنگ تریاک بطور گسترده در چین رواج یافت . سال ۱۹۵۰ انجمن دین مسیح چین جنبش خودمختاری؛امرار معاش و تبلیغ مذهبی را برپا کرده و از مسیحیان دعوت کرد که نفوذ امپریالیسم را از بین برده و روحیه میهن پرستی را تبلیغ کنند تا هدف مزبور تحقق یابد . اکنون شمار پیروان دین مسیح به حدود ۱۰ میلیون نفر و تعداد روحانیان به حدود ۱۸هزار نفر ؛کلیساها به حدود ۱۲هزار ومحلهای اجتماعی ساده برای برگزاری فعالیت مذهبی به حدود ۲۵هزار رسیده است

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات