زنان در قرون وسطی!

زنان در قرون وسطی!
زندگی زنان در قرون وسطی توسط کلیسا و اشراف تعیین می شد. اشراف به مردم این قول را میدادند که هر کسی در جایگاه خودش محترم شمرده میشود. جایگاه زنان در روحانیت به راهبه گی محدود می شد. موقعیت زن ها اشراف به تعداد زمینی که به آنها می رسید بستگی داشت چرا که زمین برابر با قدرت بود. به همینن دلیل اختلاف طبقاتی زیادی وجود داشت. زندگی برای زنان درجه پایین تر ساده تر بود چرا که آنها برابر با مردها بودند و میتوانستند در اجتماع به کار مشغول شوند. با ما باشید تا بیشتر درباره زنان در قرون وسطی! بدانید.

تغییر نگرش نسبت به زنان در قرون وسطی!

حقوق زنان در قرون وسطی
Women’s Rights

در قرون وسطی فرقه مریم مقدس وجود داشت. موقعیت خوب مریم در جامعه وضعیت زنان را بهبود بخشید. تا قبل از آن زنان را مسبب تمام بیماری های دنیا می دانستند که این افکار با تولد عیسی مسیح پایان یافت.

زنان در طول زمان اعتراضاتی نسبت به موفعیت اجتماعی خود به عنوان همسر، و مادر داشتند. در اوایل قرون وسطی زنان را معشوقه هایی می دانستند همانند حوا که باعث سقوط آدم از بهشت شد!


حقوق زنان در قرون وسطی!

نقش زنان در قرون وسطی
Role in Society

در طول قرون وسطی زنان طبقه پایین اکثرا نانوا، شیرین پز، صنعتگر، بافنده و در درجه اول کشاورزانی بودند که در زمین های کشاورزی با همسر و فرزندانشان کار می کردند. قانون در آن زمان اینگونه بود که تمامی زمین ها را از آن پادشاه می دانستند و مردم فقیر کارگذاران او بودند. پادشاه زمین و حتی همسران و دختران طبقه پایین را زیر نظر داشتند.

پادشاه درباره ازدواج زنان تصمیم می گرفتت و دختران کارگران را جزو اموال خود می دانست. وقتی دختری ازدواج می کرد شوهرش مسئول تمامی رفتارها و اموال او بود و به همین دلیل در تاریخ قرون وسطی نام کمتر زنی به چشم می خورد. اگر زنی جرمی مرتکب می شد، شوهرش را جریمه می کردند. وظیفه زنان شوهرداری، خانه داری و فرزند آوری بود.


نقش زنان در جامعه در قرون وسطی!

نقش زن در قرون وسطی
Role in Society

درحالی که زنان در جامعه و دادگاه در اواخر قرون وسطی از آزادی بیشتری برخوردار بودند ، برخی زنان با محدودیت های جدید روبرو شدند. زنان کار بیشتری در صنایع مختلف پیدا می کردند و در نهایت تنها از زنان برای کارگر بر می گزیدند.  زنان حقوق کمتری دریافت می کردند و این به نفع سرمایه داران بود که زن استخدام کنند.

زنان متاهل از طبقه متوسط در قرون وسطی همراه با همسرانشون کار می کردند و بعد از مرگ آنها تجارتشان را در دست می گرفتند. البته زنان اشراف و ثروتمندان هم باید در غیاب همسرشان وقتی در جنگ بود یا فوت می شد، املاک همسر خود را اداره می کردند .

 

منبع ancient
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن