مرور برچسب

آتیلا هان

آتیلا هان خونخوارترین امپراطور تاریخ!

آتیلا هان از سال 434 تا 453 میلادی، رهبر امپراطوری هان بود. او به حدی بی رحم بود که به او لقب “بلای خدا” را داده بودند. او در گسترش قلمرو امپراطوری هان بینهایت پیشرفت کرد و به حدی خون و خونریزی راه انداخته بود که او را در لیست خونخوارترین…