مرور برچسب

آثار باستانی ایران در هلند

ویدئوی نمایشگاه آثار باستانی ایران در هلند

بر اساس یک تفاهم نامه بین موزه ملی ایران و موزه درنتز هلند، نمایشگاهی با نام « ایران: مهد تمدن» در موزه درنتز در شهر آسن هلند برگزار شد. در این نمایشگاه تعداد 196 اثر متعلق به دوره پارینه سنگی تا دوره صفوی وجود دارد. کهن ترین اثر در این…