مرور برچسب

آرامگاه شاه چراغ

دیدنی های شیراز

دیدنی های شیراز مرکز استان فارس که می توان آن را یکی از قطب های گردشگری کشور و شهر گل و بلبل نامید؛ شیراز پنجمین شهر پر جمعیت ایران به شمار می رود و بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت دارد. آب و هوای آن معتدل و خنک و در منطقه ای کوهستانی قرار…