مرور برچسب

آیا کریسمس واقعاً در روز تولد مسیح است؟

تاریخ کریسمس

تاریخ کریسمس کریسمس را با درخت های کاجی که چراغانی شده اند و از آن ها توپ های رنگی و ستاره آویزان است می شناسیم. آن را به شکل های گوناگونی در ذهنمان تصویر می کنیم: هوایی برفی و خیابان های شلوغ که مردم در آن ها شادی می کنند و به خرید می…