مرور برچسب

اختراعات مهم

اختراعات مهمی که جهان را تغییر داد+ تصاویر

 انقلاب صنعتی دوره ای از تغییرات سریع فناوری و اجتماعی بود که جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم را شکل داد. این دوره پر از اختراعات فوق‌العاده و ابزارهایی بود که امروزه می‌بینیم. اختراعات زیر مربوط به اواسط دهه‌ی ۱۷۰۰ تا سال ۱۸۴۰ است که…