مرور برچسب

اذبه های گردشگری استان فارس

داراب شهری به قدمت تاریخ ایران

داراب طبق روایات از معروف‎ترین شهرهای جهان مهندسانی به داراب فرستاده شد تا این شهر را بنا کنند. این شهر زمانی محل زندگی اردشیر بابکان بوده است. از قدمت این شهر اطلاعات زیادی موجود نیست اما این شهر یکی از قدیمی‎ترین شهرهای جهان با قدمتی…