مرور برچسب

ارتش بیزانس

ارتش بیزانس چگونه در جنگ یرموک از سپاه اسلام شکست خورد؟

1377سال پیش در روز 20 اوت سال 636 میلادی خالد بن ولید سردار مسلمان عرب در دره یرموک در فلسطین در جنوب دریاچه طبریه یک ارتش امپراتوری بیزانس را درهم می شکند. پیروزی لشکر مسلمانان به فرماندهی خالد بن ولید در دره یرموک و…

ارتش بیزانس

ارتش پشتیبان اقدامات امپراتور و حکومت بیزانس بود. نیروی زمینی بیزانس مهم ترین بخش ارتش بیزانس بود. دلیل کسب موفقیت آن در نبرد آموزش و تجهیز دقیق افراد آن بود. پیاده نظام به شمشیر پولادین خوش ساخت، نیزه و تیر و کمان، و سواره نظام به زوبین و…