مرور برچسب

امپراتوری رم

بیوه سیاه امپراتوری رم که با حیله گری خود کام مردان را با مرگ شیرین می کرد!

لوکوستا زنی بود که به بیوه سیاه امپراتوری رم معروف شد چرا که با استفاده از دانش خود درباره مواد سمی, خیلی از افراد را به کام مرگ می کشاندبیوه سیاه امپراتوری رم که بود؟ در اوج امپراتوری روم که ثروتمندان و فرمانروایان تشنه قدرت…

چه اقوامی امپراطوری رم را مورد حمله قرار دادند؟

از قرن دوم تا دهم پنج گروه قومی عمده به امپراتوری و اروپا قرون‌وسطی حمله کردند که هرکدام از این اقوام منشأ اثرات مهمی بودند از این پنج گروه ژرمن‌ها به امپراتوری روم غربی –هون‌ها به امپراطوری رم غربی و شرقی هجوم بردند ژرمن‌ها موفق به سقوط…

نگاهی به یورش بربرها به امپراتوری رم و اروپای قرون‌وسطی

بعد از مرگ تئودوز و تقسیم امپراطوری رم بین دو فرزندش(۳۹۵م)، عملاً امپراتوری تجزیه شد. آلاریک فرمانده شاخه‌های گت های غربی دو سال پس از تجزیه امپراتوری تراس مقدونیه و پلوپونز را که از مناطق مهم امپراتوری بود تصرف کرد و به‌عنوان پادشاه گت های…