مرور برچسب

اوا براون معشوقه هیتلر

از اوا براون معشوقه هیتلر چه می دانید؟

به تازگی پژوهشی در آلمان منتشر شده که زندگی و سرگذشت اوا براون، معشوقه هیتلر، این زن زیبای اهل مونیخ را تنها با اسناد و مدارک معتبر ترسیم می‌کند سرگذشت اوا براون، معشوقه هیتلر کنجکاوی درباره سرگذشت اوا براون زمانی شروع شد که این…