مرور برچسب

اوباری دریاچه ی در قلب کویر

دریاچه ی اوباری شگفتی در صحرای لیبی

دریاچه ی اوباری شگفتی در صحرای لیبی هنگامی که اسم از آفریقا برده می شود تصور ما به سمت کویر و بیابان های خشک و صحرا و رمل های شنی می رود، اما معرفی این جاذبه ها کمی تناقص با تصور و طبیعت دارد و بیشتر شبیه یک معجزه میتواند باشد که در دل…