مرور برچسب

اورای نیم گی نا

اورای نیم گی نا

اورای نیم گی نا /Urinimgina/ فرمانروای سومری لاگاش (حدود شدۀ بیست و پنج پیش از میلاد). که بیشتر به سبب اصطلاحات اجتماعی شهرت دارد. یک خدای باستانی منبع: کتاب تاریخ اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار، انتشارات…