مرور برچسب

اولین شاه قاجار

نصیحت آقا محمدخان قاجار به ولیعهدش باباخان

آقا محمدخان، رئیس، بنیان گذار و اولین شاه قاجار بود. وی مدت کوتاهی پادشاه ایران بود گرچه پیش از آن سال ها صرف تحکیم پایه‌های قدرت کرده بود. پس از به قتل رسیدن او در 21 ذی‌الحجه 1211 ه.ق، در نوروز 1177 شمسی، فتحعلی‌شاه به قدرت رسید. نام او