مرور برچسب

اولین مسافران پروازی تاریخ

اولین مسافران پروازی تاریخ

ژوزف میشل مون گلفیه (۲۶ آگوست ۱۷۴۰ در آنونه، آردش فرانسه-۲۶ ژوئن ۱۸۱۰ در بالاروک له بنِ فرانسه) و ژاک اتی‌ین مون گلفیه (۶ ژانویه ۱۷۴۵ در آنونه، آردش-۲ اوت ۱۷۹۹ در نوشاتلِ سوئیس) دو برادر کارخانه‌دار و مخترع فرانسوی بودند. خانواده آن‌ها…