مرور برچسب

اولین ملکه سیاهپوست

از اولین ملکه سیاهپوست تا نوازنده دربار هنری هشتم

"ما در بریتانیا حضور داشته و پیشگام، مخترع یا شخصیت‌هایی مهم بوده‌ایم. بعد دوران استعمار از راه رسید و تجربه مردمان سیاه‌پوست را شکل داد. اما این تمام داستان ما نیست. " این‌ها حرف‌های لاوینیا استنت، بنیانگذار "بلک کوریکولوم" است،…