مرور برچسب

اولین ورزش‌های المپیک

کهن‌ترین ورزش‌های المپیکی کدامند؟

یونانیان باستان در 776 سال قبل از میلاد مسیح، بازی‌های المپیک را ابداع کرده بودند و اولین بازی هم در المپیا، مکانی مقدس برای الهه‌های یونانی برگزار شد. مسابقه دو که به استادیون هم شناخته می‌شود، اولین و تنها ورزش المپیکی بود که تا 724 سال