مرور برچسب

اولین چسب 123

بررسی تاریخچه پیدایش چسب در جهان و ایران از ابتدا تا امروز

تقریبا همه ما در شرایط مختلف مجبور به استفاده از چسب برای ترمیم وسایل مختلف بوده‌ایم. اما شاید کم‌تر کسی به تاریخچه این محصول کاربردی فکر کرده باشد. این محصولات که در انواع مختلف و برای تولید یا ترمیم وسایل و لوازم گوناگون مورد استفاده…