مرور برچسب

ایده ی رستوران خاور خانم

 رستوران خاور خانم در شمال

رستوران خاور خانم در شمال خاور خانم یک بانوی کار افرین گیلانی دیپلمه و متولد شده در سال 1348 در روستایی سرولات است. همان طور که از اسم ان مشخص است مدیریت و سراشپز اصلی این رستوران بر عهده ی این بانوی شمالی است. خاور خانم اشپز هنرمند وخوش…