مرور برچسب

ایرلاین

اولین ایرلاین جهان و ایران

تجربه لذت پرواز از جمله آرزوهای بشر بود که حدود دو صده پیش محقق شد. از آنروز تاکنون هواپیماهای متفاوتی ساخته شدند و صنعت هوانوردی کم کم رشد کرد. با رشد این صنعت، شرکت های هواپیمایی نیز کم کم سر برآورده و با اهداف تجاری به جابه جایی مسافران…