مرور برچسب

ایزاک یکم کومننوس

آلکسیوس یکم که بود؟

آلکسیوس یکم کومننوسἈλέξιος Α' Κομνηνόςامپراتور بیزانس (روم شرقی)دوران ۱ آوریل ۱۰۸۱ - ۱۵ اوت ۱۱۱۸تاجگذاری ۴ آوریل ۱۰۸۱نام کامل آلکسیوس کومننوسزادروز ۱۰۴۸زادگاه کنستانتینوپول،…