مرور برچسب

ایل بختیاری

زنان بختیاری و نقش آنان در تاریخ

ایل بختیاری که از مقتدرترین ایلات جنوب ایران است، نقش بسزایی در تحولات تاریخ ایران ایفا کرده است. در دوره قاجار منطقه بختیاری از جهت سیاسی و اقتصادی، توجه کشور‌های استعماری، به‌خصوص انگلیس را به خود جلب کرد.   نافرمانی‌ها و شورش‌های خوانین

همه چیز در مورد ایل بختیاری (ایل آریایی اصیل)

اقوام ایرانی اصیل می توان به ایل لر ( لر بزرگ ؛ ایل بختیاری و لر کوچک اهالی لرستان) کرد ، بلوچ و نام برد که همگی از زیر شاخه ها یا تیره های پارت هستند.ایل بختیاری با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر به تنهایی بزرگ ترین ایل جهان و ایران…