مرور برچسب

باب تی بیرا

باب تی بیرا ، شهر باستانی سومر

باب تی بیرا /Bobtibira/ یک شهر باستانی در سومر که بر طبق فهرست پادشاهان سومری در زمان پیش از توفان دارای اهمیت سیاسی بود در هنگامی‌که دو موزی «چوپان مدت سی و شش هزار سال سلطنت کرد.» یک بنای متعلق به سومریان منبع: کتاب تاریخ …