مرور برچسب

بازدید از موزه جواهرات ملی ایران

موزه جواهرات ملی ایران

موزه جواهرات ملی ایران یکی از جذاب ترین موزه ها برای بازدید موزه جواهرات ملی ایران است. در این موزه که سال 1339 تاسیس شده، میتوان از تمام جواهرات سلطنتی دوره های مختلف تاریخی ایران بازدید کرد. اگر قصد دارید از موزه جواهرات ملی ایران بازدید…