مرور برچسب

بازرگانان

بازرگانان؛ قدرتمند‌ترین طبقه عصر قاجار

در دوره قاجاریه بازرگانان قدرتمندترین طبقه شهری بودند. آنان در خرید و فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی و فرآورده‌های ایلی در سراسر ایران و در بازارهای خارجی دست داشتند.  «به‌رغم موقعیت مستحکمی که تاجران در جامعه شهری داشتند، میان…