مرور برچسب

باغ پرندگان کوالا لامپور

باغ پرندگان کوالا لامپور ؛ بزرگترین باغ پرندگان جهان

باغ پرندگان کوالا لامپور ؛ بزرگترین باغ پرندگان جهان باغ پرندگان کوالا لامپور خانه 3000 پرنده با 200 گونه مختلف در کشور مالزی محسوب می شود. تنها 10 درصد از این پرندگان از مناطق دیگر آورده شده اند. 90 درصد دیگر بومیان کشور مالزی و شهر کوالا…