مرور برچسب

بالش سفالی

بالش های سفالی در چین باستان

در گذشته‌های دور و در چین باستان بالش‌هایی با عنوان بالش چینی یا سفالی ساخته می‌شده که در فصل تابستان مورد استفاده مردم این سرزمین قرار می‌گرفته است. این وسیله گاه به عنوان جهاز نیز هدیه می‌شده است.در گذشته کودکان آرزوی طول عمر خود را…