مرور برچسب

بام خرم آباد

در خرم آباد کجا برویم؟

در خرم آباد کجا بریم؟ در خرم آباد کجا بریم؟ خرم آباد در استان لرستان قرار دارد. این شهر بیست و سومین شهر از نظر جمعیت در ایران است. جمعیت این شهر حدود 373.416 نفر است، و مساحتی حدود 6.233 کیلومتر دارد. نام های دیگر این شهر قدیم خایدالو و…