مرور برچسب

بانک بازرگانی

بانک بازرگانی؛ نخستین بانک خصوصی ایران

احمد قوام از سوی شاه مأمور شده بود تا «جهت ایجاد موازنه و تعادل میان پس‌انداز ارزی و وضع اقتصادی کشور» اقداماتی انجام دهد. مهم‌ترین قدم او تدوین نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور بود. برنامه‌ای که با افزایش میزان تولید و حجم تجارت…