مرور برچسب

بدرالملوک والا

۴ فرزند احمد شاه قاجار در یک قاب + عکس

احمدشاه قاجار هفتمین و آخرین شاه ایران از دودمان قاجار، پسر و جانشین محمدعلی‌شاه بود که در ۲۵ تیر ۱۲۸۸ به جکومت رسید و به مدت 16 سال شاه ایران بود.احمدشاه در سن ۱۷ سالگی (یک سال پیش از تاج‌گذاری) با «بدرالملوک والا» دختر ظهیرالسلطان