مرور برچسب

برای سفر کجا برویم؟

برای سفر کجا برویم؟

فرض کنید روز‌های تعطیلی را در پیش دارید و می‌خواهید برای چند روزی هم که شده از دنیای تکراری خود جدا شوید و تجربه جدیدی را داشته باشید. پس تصمیم می‌گیرید چمدان خود را ببندید و یک سفر کوتاه مدت را شروع کنید. برایتان این سوال پیش می آید که کجا…