مرور برچسب

بزرگترین تشییع جنازه جهان

بزرگترین تشییع جنازه جهان تا سال۲۰۲۰

بزرگترین تشییع جنازه تاریخ می‌تواند برای شاهزاده‌ها، ستارگان ورزشی، ستاره‌های پاپ، شخصیت‌های سیاسی، شاعران، انقلابیون، فرمانرواها و… اتفاق بیفتد. این افراد زمانی می‌توانند یک مراسم تشییع جنازه باشکوه داشته باشد که اطرافیانشان را با عشق…