مرور برچسب

بزرگ‌ترین دندان خزندگان

شناسایی بزرگ‌ترین دندان خزندگان دریایی غول‌پیکر ماقبل تاریخ

محققان از دست یافتن به جزئیات جدیدتر از زندگی ایکتیوسورها در جریان بررسی سه فسیل‌ کشف شده آنها در ارتفاعات آلپ خبر دادند؛ فسیل‌هایی که حاوی بزرگترین دندان کشف شده برای این گونه از خزندگان دریایی غول‌پیکر است. ایکتیوسورها (Ichthyosaurs) که