مرور برچسب

بزرگترین فرش خاکی جهان

دیدنی های جزیره هرمز

دیدنی های جزیره هرمز هرمز جزیره هزار چهره، اگر به هرمز تنها به عنوان یک جزیره نگاه کنید، واقعا در حق آن اجحاف کرده اید. هرمز در واقع شگفتی زیبایی از خلقت است که از همه جای دنیا بازدید کننده دارد.دره سکوت دره جالبی است که به دلیل داشتن…